Most popular

The Current Study In this study, participants played two sessions on a realistic multiline slot machine simulator.In a second session (sound-off the sounds were turned off, and only the visual celebratory feedback (identical to session one) occurred.In modern slot machines, there are counters that clearly show the total..
Read more
Close-up of serious senior man in shirt and suspenders.Cards, chips, whiskey, cigarettes, poker, card game, gambling - gambling concept.Human emotion, expression, attitude.You're currently using an older browser and your experience may not be optimal.UnsplashPhotos for everyone closeup photo of primate man's face man's face grayscale photo of smiling..
Read more

Tot slot franse vertaling




tot slot franse vertaling

; serrure de porte (v) ; la baie ; cadenas (m) ; fermoir (m) slot intervalle de temps ; intervalle temporel ; créneau aéroportuaire ;.
More_vert, and finally, casino perla nova gorica indirizzo the bow of the Titanic, without movie stars, photographed by Emory Kristof.
Monsieur le Président, je voudrais d'abord m' adresser à,.NL FR: congestiebericht, nL FR: bijkomend, nL FR: serietransmissie, nL FR: openingstijden van de win, nL FR: vatbaar.Ik moge een bijzondere groet richten tot de hier aanwezige Luxemburgse autoriteiten.Pour certificato per bonus bebe de plus amples informations sur les mesures d'application, l'Honorable Parlementaire est invité à s' adresser à la Commission européenne, qui dispose du droit d'initiative exclusif dans ce domaine.Het Gerecht kan derhalve geen bevelen richten tot het Bureau.Dutch, en tot slot wellicht het belangrijkste, u denkt niet aan de mensen.More_vert And finally, because they are both standing at my - I'm out of time.
Bronnen: ICT-Woordenboek; Wikipedia, voorbeeldzinnen met tot slot, voorbeeldzinnen laden.
Dutch En tot slot moeten wij absoluut zorgen voor monetaire stabiliteit middels economische groei.
Ik wil me richten tot de fungerend voorzitter van de Raad.
Dutch, en tot slot moeten ook slot machine online gratis senza registrazione bar mensenrechten een onderdeel uitmaken van deze dialoog.
Dutch En tot slot, want ze zijn allebei gaan staan, mijn tijd.Dutch En tot slot nog dit: het vertrouwenspact van Jacques Santer heeft meer en meer steun gekregen.More_vert And finally, monetary policy can in no way be entirely separated from economic policy.Dutch, en tot slot : het monetair beleid mag beslist niet helemaal los staan van het economisch beleid.Dutch En tot slot : wordt de mening van het volk over dit Verdrag gevraagd?More_vert, lastly, the struggle against doping also relates to the development of research.Dutch, en tot slot hadden we het over afkeer van verlies, en apen en appels.More_vert, finally, human rights must also feature in this sort of dialogue.

Deze visumaanvragers dienen zich te richten tot de geaccrediteerde consulaire post van de staat waar genoemde activiteit dient te worden uitgeoefend.


Sitemap